Jødedom og klima

Den evangelisk kristne bevegelse brukes i dag av ekstreme politiske bevegelser for å sanke stemmer til en ofte tvilsom politikk. Klima står her sentralt, og strategien er å få folk til både å tvile på det vitenskapen vet om emnet, og også å tvile på det som faktisk skjer av ekstremvær pga. klimaendringer.

Bevegelsen er i dag splittet i denne saken gjerne mellom de yngre som følger med på det som faktisk skjer i verden og som lærer om det på skolen, og mellom den eldre generasjon. Og dette oppleves vondt av mange. 

En løsning på den fastlåste situasjonen kan være at man forsøker å finne sammen igjen gjennom Bibelstudier. Her kan studier fra Det Gamle Testamentet være på sin plass. Og i den forbindelse bør man være åpen for det som i dag undervises fra Torahen og i de jødiske hellige bøker. I dag er de ortokse jødene svært opptatt med å finne ut av hva Det Gamle Testamentet lærer om årsakene til klimaendringene. Og om hvordan klimaendringer skyldes at mennesket er kommet ut av Guds vilje. Man kan jo starte med en jødisk webside om klima: JCAN

 

Del denne siden