Hva er karbon-negativ oljeproduksjon?

Når oljebrønner har virket en tid, taper de trykk. I 50 år har oljeselskap pumpet CO2 ned i oljereservoarer for å få trykket opp igjen, slik at de kan produsere lenger. CO2 øker trykket, leder oljen mot produksjonsbrønnen, og øker viskositeten i oljen slik at den flyter lettere. Dette kalles EOR (Enhanced Oil recovery.)

Når man pumper like mye CO2 ned i reservoaret som tilsvarer den mengde CO2 man ville fått ved å brenne den olja man pumper opp, har vi en karbon-nøytral produksjon. Man kan f.eks pumpe 2 1/2 tonn CO2 ned, og samtidig hente opp et fat olje.

Om man i stedet pumper 5 tonn CO2 ned for hvert fat olje man tar opp, er man klart  karbon-negativ. Det forutsettes da at den aktuelle CO2-gassen er tatt fra noe som skal erstatte CO2 utslipp andre steder. Et eksempel er at CO2-gassen er  fra hydrogen-produksjon der hydrogen skal erstatte bensin og diesel. 

Mer informasjon om dette emnet finner man her.

 Hvordan få oljeselskap til å lagre karbon?

Del denne siden