Vi har satt av midler for å støtte flere misjonsprosjekter drevet av norsk Pinsemisjon.

I denne sammenheng vil vi være med på skoler, universitet og institusjoner som har som mål å forkynne evangeliet og drive sosial virksomhet. Vil vil også være med på prosjekter med vanntilførsel og klimarelatert arbeid knyttet til jordbruk. Internasjonalt misjonarbeid knytter oss bl.a. til områder i verden som i dag opplever ekstrem tørke. Dette øker vår forståelse av de globale klimaendringene.

 

Sammenheng mellom CO2 og tørke

Undersøkelser viser at en CO2 konsentrasjon på 350ppm kan være ideell for klimaet. Nå er den opp i 412ppm. Det betyr at plantene, som merker det høye CO2-nivået, holder på vannet som det normalt skulle avgis til luften omkring. Vi vet at CO2 gjør at plantene åpner spalteåpningene under bladene for å kunne ta opp mer vann. Men da absorberes vann slik at luftfuktigheten senkes (vannet blir i plantene). Dermed får vi tørke i luften omkring planten.

 

Del denne siden