Forskning fra olje til klima

BKI's redaktør og leder har drevet et forskningsarbeid i tilknytning til matematikk og data de siste 40 årene. Det startet med en seismisk metode for å kartlegge  oljeforekomster i Nordsjøen. I dag går forskningen i retning av å overvåke CO2 som fanges og lagres i avsluttede oljefelt på sokkelen. (CCS). I tillegg drives noe forskning i meteorologi.

 

Del denne siden