Opprett Bibelgrupper i Norges byer og steder

I bygder og byer i vårt landstrakte land er det spennende med kristne fellesskap som samles til bønn og Bibelstudier. Til hjelp for dette viktige arbeidet har man alpha-kurser, kurser i Bønne-evangelisering, tekstgjenomgang osv. Link til en samle webside er her.

 

Del denne siden