Bildet viser CO2-laget på Sleipner feltet i Nordsjøen. Tidligere var det studiet av oljelagene på feltene i Nordsjøen  som ga penger i kassa. I dag er det studiet av CO2-lagene.

Bildet viser CO2-laget på Sleipner feltet i Nordsjøen. Tidligere var det studiet av oljelagene på feltene i Nordsjøen som ga penger i kassa. I dag er det studiet av CO2-lagene.

Oljepris og CO2 pris

Folk flest tror nok at de, sammen med politikere, har makt over det som skjer med klima i vår tid.  Men faktum er at penger, som alltid, styrer det meste. I godt over 100 år har oljeprisen styrt utviklingen. Det er den som har drevet oljeindustrien fremover som har skapt klimakrisen.   Men i fremtiden vil CO2-prisen kunne bety mer. Og håpet er at den kan være med å løse krisen.

I dag koster et fat olje ca.  kr.300,- ute på markedet (18.3.2020). Men vi må huske at den nesten har halvert seg den siste måneden. CO2 prisen i Norge ventes å gå mot kr.400,- pr. tonn. CO2 prisen er langt høyere i andre land og ventes å gå mye høyere også i Norge.

Oljeselskap som både selger olje og som fanger CO2 vil hele tiden måtte vurdere hva som lønner seg best. Equinor tjener i dag penger på gassproduksjon på Sleipner og Snøhvit-feltet. Samtidig tjener de bra på å sende CO2 tilbake til lagring i havbunnen. I nær fremtid kan det siste bli langt mer lønnsomt enn det første.

Fra gass kan man også få hydrogen. Også da skilles CO2 ut fra gass-produksjonen. Denne industrien er nå i gang på Trollfeltet.

I følge Bibelen vil oljeprisen også kunne holde seg oppe. Olja vil fortsatt være der, men at den skal styre vedensøkonomien er tvilsomt:

Åpb. kap.6, 5 Da Lammet brøt det tredje seglet, hørte jeg den tredje skapningen rope: «Kom!» Og jeg så, og se! – en svart hest. Og han som satt på den, hadde en skålvekt i hånden. 6 Og jeg hørte noe som lignet en stemme inne blant de fire skapningene: «En liter hvete for en daglønn! Tre liter bygg for en daglønn! Men OLJEN og vinen må du ikke skade.»

Del denne siden