Grunnvannet i Sør-Norge synker

For et par år siden hadde store deler av Midt- og Sør-Norge lite grunnvann. Våren i fjor hadde så langt ikke bidratt til å heve grunnvannsspeilet etter tørkesommeren i 2018. Det var panikkstemning rundt grunnvannet i fjor, men det har tatt seg opp igjen den siste tiden. Men det viser hvor sårbart grunnvanns-systemet i Norge er. (Les siste artikkel om grunnvann fra yr.no).

Grunnvannsnivået pr. nå ligger bare 0,8 m over det rekordlave nivået fra august i 2018. Da var laveste nivå 4 meter under bakken. Det betyr at det kan settes nye rekorder med lavt grunnvann senere i år.

Det ser ut til at det høye CO2 nivået bidrar til at grunnvannet synker. Vegetasjonen gir ikke lenger fra seg fuktighet i samme grad som før og det gjør at vannets kretsløp i forhold til regn stanser opp. Men det blir en liten effekt. Tørke om sommeren vil utlignes av mye nedbør på våren og høsten. I tillegg har snøsmelting etter vinteren stor betydning.

Det som kan redde oss fra en kommende vannkrise (spesielt på Østlandet) er at vi får tilførsel av vann på kunstig vis. Det vil innebære store investeringer i ny teknologi og kreve mange års utviklingsarbeid.

 

Del denne siden