Hva betyr 350 ppm med CO2?

Vi måler tettheten av CO2 i forhold til resten av atmosfæren med ppm (parts per. million). Når vi sier 280 ppm betyr det at av 1 million atmosfære-enheter har vi 280 enheter som består av CO2. Vi regner at i førindustriell til hadde vi 280 ppm av CO2 i atmosfæren. I 1988 passerte vi 350 ppm og i dag er vi oppe i 415 ppm.  415 ppm er lite i atmosfæren, men når vi tenker på at vi er i ferd med å doble antall ppm av CO2 i forhold til førindustriell tid, blir det stor endring.

Hvorfor er 350ppm så viktig?

Mange mener at 350 ppm med CO2 vil være det ideelle for atmosfæren og setter en grense der. Det er under dette tallet menneskene har tilpasset seg naturen. Det er også ved denne metningen planter slutter  å gi tilbake det  vannet de samler opp fra luft og bakke. Dermed får vi tørke.

For å regne såkalt klimafølsomhet bruker vi 280 ppm som utgangspunkt, dobler dette til 560 ppm, og angir hvor høy temperatur vi da får. To-gradersmålet betyr at den ikke skal overstige 2 varmegrader.

Spørsmålet er om dette er for varmt slik at man får problem med nedbør. Det er dette fenomen Moses refererer til i 5.Mosebok kap.11. v.11-17. CO2 er et effektivt middel til 'å lukke himmelen' så det ikke kommer regn.

Det er nyttig å se prosent av CO2 i atmosfæren i forhold til ppm.  En dobling av CO2  innebærer at CO2-nivået da ville være omtrent 0,0570 prosent eller 570 parts per million (ppm) i atmosfæren. I oktober i 2021 var dette nivået på 0,0414 prosent. En dobling av CO2 til 0,0570 prosent er langt over det som kreves av Paris-avtalen. Paris-avtalen innebærer at CO2-nivået må reduseres til 0,0450 i 2060 for å holde den globale temperaturen under 2 grader celsius.

 

Den såkalte Keeling-kurven viser hvordan CO2 har økt i atmosfæren de siste 60 årene.

Den såkalte Keeling-kurven viser hvordan CO2 har økt i atmosfæren de siste 60 årene.

Del denne siden