Oljebransjen går inn i CO2-forskning

Verdens rikeste industri, nemlig oljebransjen, går nå for fullt inn for CO2-forskning.  Det er områder der oljeindustri kunne være interessert i å få klargjort effekten av CO2, bl.a. for å få opp CO2-prisen. Under produksjon av hydrogen direkte fra produksjonsbrønnen for naturgass, kan man tjene penger på å sende CO2 tilbake til reservoaret. Dette betinger at prisen på CO2 er høy.

Knut Sørsdal undersøker nå muligheten for å måle absorpsjon av lydenergi som treffer CO2-laget på Sleipner feltet i Nordsjøen. Det settes opp matematiske modeller for dette, og spørsmålet er om denne matematikken også kan bruks for å måle absorpsjon av varmeenergi i atmosfæren.

Grafen under viser hvordan lydenergi dempes på feltet som vist på seismogrammet. (sirklet inn på grafen)

Del denne siden