CO2 og CCS

Ren CCS (Carbon Capture and Storage) går ut på at CO2 skal lagres i tidligere oljereservoar uten å kombinere det med oljeproduksjon. Det er såpass gode penger i dette nå at tre oljeselskap satser på felt som kun har dette som praksis.

Den linkede artikkel nedenfor starter med:

Det er prosjektet Northern Lights bestående av Equinor, Shell og Total, som står for den første letebrønnen der målet ikke er å finne olje eller gass, skriver Oljedirektoratet (OD) i en melding. Brønnen bores sør for Troll-feltet i Nordsjøen på 2.700 meters dyp. Formålet er å påvise passende steinformasjoner og lagringspotensial for CO₂. – Dersom brønnen påviser sandstein med gode strømningsegenskaper, kan denne delen av Johansenformasjonen være godt egnet som CO₂-deponi, sier underdirektør for leting i OD Wenche Tjelta Johansen i meldingen. ODs kartlegginger av områder som egner seg for CO₂-lagring på norsk sokkel viser at det i teorien er plass til mer enn 80 milliarder tonn karbondioksid, noe som tilsvarer dagens norske CO₂-utslipp i 1000 år.

Artikkel her:  Ønske om tørr brønn i Nordsjøen.

By Chad Teer from Coquitlam, France - Flickr.com - image description page, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=341183

By Chad Teer from Coquitlam, France - Flickr.com - image description page, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=341183

Del denne siden