Hva betyr 350 ppm med CO2?

Vi måler tettheten av CO2 i forhold til resten av atmosfæren med ppm (parts per. million). Når vi sier 280 ppm betyr det at av 1 million atmosfære-enheter har vi 280 enheter som består av CO2. Vi regner at i førindustriell til hadde vi 280 ppm av CO2 i atmosfæren. I 1988 passerte vi 350 ppm og i dag er vi oppe i 415 ppm.  415 ppm er lite i atmosfæren, men når vi tenker på at vi er i ferd med å doble antall ppm av CO2 i forhold til førindustriell tid, blir det stor endring.

Hvorfor er 350ppm så viktig?

Mange mener at 350 ppm med CO2 vil være det ideelle for atmosfæren og setter en grense der. Det er under dette tallet menneskene har tilpasset seg naturen. Det er også ved denne metningen planter slutter  å gi tilbake det  vannet de samler opp fra luft og bakke. Dermed får vi tørke.

For å regne såkalt klimafølsomhet bruker vi 280 ppm som utgangspunkt, dobler dette til 560 ppm, og angir hvor høy temperatur vi da får. To-gradersmålet betyr at den ikke skal overstige 2 varmegrader.

Spørsmålet er om dette er for varmt slik at man får problem med nedbør. Det er dette fenomen Moses refererer til i 5.Mosebok kap.11. v.11-17. CO2 er et effektivt middel til 'å lukke himmelen' så det ikke kommer regn.

Men landet dere nå er på vei til for å legge under dere, er et land med fjell og daler. Det får vann å drikke av regnet fra himmelen. 12 Det er et land som Herren din Gud har omsorg for. Alltid hviler Herren din Guds øyne på det, fra året begynner til året slutter. 13 Om dere adlyder mine bud som jeg gir dere i dag, og elsker Herren deres Gud og tjener ham av hele deres hjerte og hele deres sjel, 14 vil jeg la landet få regn i rett tid, både høstregn og vårregn, så du kan høste inn korn, ny vin og fin olje. 15 Jeg vil la gresset vokse på marken for buskapen din, og du skal få spise deg mett. 16 Men vokt dere så ikke hjertet blir ført på avveier, slik at dere vender dere bort og dyrker andre guder og tilber dem. 17 For da vil Herrens harme flamme opp mot dere. Han vil lukke himmelen så det ikke faller regn og jorden ikke gir grøde, og dere vil snart gå til grunne i det gode landet som Herren gir dere.

 

Den såkalte Keeling-kurven viser hvordan CO2 har økt i atmosfæren de siste 60 årene.