Hva gjør CO2 med hagen?

CO2 er gjødsel for plantene. Man trenger ikke å tilføre jorda så mye annet i form av karbon når det er mye CO2 i lufta. Derfor 'gjødsler' gartnerne drivhusplanter med CO2. Problemet er at plantene samtidig holder på det vannet de absorberer når de merker at CO2-innholdet rundt dem øker. Dette gjør de fordi de vet at mer CO2 betyr mindre nedbør så de sparer på vannet. Og dermed blir det heller ikke noe oppdrift med vanndamp fra bakken som kan gi nedbør.

Dersom nedbørskyer ikke når plantene naturlig (f.eks. inn fra havet), må vannet tilføres plantene på kunstig vis. I et drivhus går jo dette greit, men det kan bli mer komplisert ute på friland. Her ligger det en stor ufordring for landbruket på de steder der regnet uteblir (som f.eks. Østlandet). Jeg vil anta at grensen for når plantene begynner å holde på vannet ligger på et CO2 innhold på 350 ppm. I dag ligger vi på 414 ppm, så vi må satse på kunstig vanning.

CO2 gir også mer varme i atmosfæren slik at den kan holde på mer fuktighet. dermed kan vi få veldig mye regn på kort tid. Dette kan gjøre at plantene råtner. Spesielt er dette et problem tidlig på våren, og derfor må bøndene drenere jordene sine.